Audit skladových zásob

 

1. Co nabízíme – rozsah služby

 • Fyzický audit skladových zásob v provozovnách/ skladech.
 • Porovnání fyzického stavu zásob s vykazovaným stavem zásob.
 • Podrobnou fotodokumentaci fyzického stavu zásob.
 • Posouzení hodnoty skladových zásob jako collateralu.
 • Zhodnocení přeprodejnosti skladových zásob v případě „krizového scénáře“.
 • Stanovení odhadu reálné prodejní ceny skladových zásob – varianta rychlého prodeje + varianta prodeje s důrazem na co nejvyšší cenu (časově náročnější).

 

2. Jak fungujeme

 • Po zadání poptávky od zadavatele je provedena prvotní prohlídka a jsou zjištěny přesné a detailní požadavky zadavatele.
 • Následně je vypracována cenová kalkulace auditu skladových zásob.
 • Po obdržení objednávky a po vzájemné dohodě je stanoven termín auditu s odhadem časové náročnosti.
 • V průběhu fyzické kontroly se zaměřujeme na všechny zadavatelem stanovené požadavky a otázky.
 • V průběhu fyzické kontroly je pořizována podrobná fotodokumentace.
 • Disponujeme širokým týmem specialistů a jejich počet volíme dle náročnosti zakázky s cílem minimalizovat celkové náklady auditu skladových zásob.
 • Využíváme moderní SW na audit skladových zásob a vozidel a aplikaci pro tablety.

 

Při fyzickém auditu si vždy předem vyžádáme součinnost všech kompetentních pracovníků tak, abychom pokud možno všechny potřebné informace a dokumenty získali nejpozději v den provedení fyzické kontroly. Naší činností se vždy snažíme o minimalizaci dopadů na běžný provoz kontrolovaného subjektu v době fyzického auditu.

Zdrojem našeho subjektivního hodnocení jsou především pohovory a konzultace se zástupci kontrolovaného subjektu od manažerů až po provozní pracovníky. Komplexnost pohledu doplňují podrobná fotodokumentace a zkušenosti z obdobných projektů.

 

3. Komu je produkt určen

 • BANKÁM
 • LEASINGOVÝM SPOLEČNOSTEM
 • INSOLVENČNÍM SPRÁVCŮM
 • EXEKUTORŮM
 • POJIŠŤOVNÁM
 • JINÝM ZÁSTAVNÍM VĚŘITELŮM

 

4. Co je výsledkem/cílem auditu

Zhodnocení a ucelený přehled o tom:

 • jak kontrolovaný subjekt pracuje se skladovými zásobami a jak je eviduje,
 • jaký je obrat skladových zásob (denní, měsíční),
 • do jaké míry jsou pracovníci kontrolovaného subjektu, kteří ovlivňují svou činností logistiku,
 • a skladové zásoby, kompetentní,
 • jak je zabezpečeno uložení skladových zásob,
 • jaký je denní pohyb skladových zásob.

Zároveň popíšeme případná rizika pro zadavatele, která při naší činnosti zjistíme. Pokud bude výsledkem našeho auditu jakékoliv doporučení, bude následně zaneseno do Závěrečné zprávy. V této zprávě obdrží zadavatel odpovědi na všechny své otázky, které byly součástí zadání.

 

5. Co je výstupem auditu

 • Závěrečná kontrolní zpráva
 • Podrobná fotodokumentace
 • Seznam dohledaných skladových zásob k danému dni
 • V případě zájmu ze strany zadavatele jsme připraveni do Závěrečné zprávy zahrnout i odborný odhad případné přeprodejnosti skladových zásob (nejedná se o Znalecký posudek, ale o odborný odhad vytvořený na základě letitých zkušeností s prodejem zabavených předmětů různých komodit)

KONTAKT

CALL CENTRUM KORDEX

Radniční 4
787 01 Šumperk

588 288 908
kordex@kordex.cz
Zanechte nám svoje číslo
Rádi se Vám ozveme

NAPIŠTE NÁM

Odeslané údaje ve formuláři zpracováváme a uchováváme výhradně za účelem reakce na Vaši poptávku Číst více
ESM