Správy pohledávek

Zajišťujeme komplexní správu pohledávek ve všech fázích vymáhacího procesu (Early, Late/Field a Legal collection) na základě mandátního vymáhání vč. reportingu připraveného na míru dle potřeb zákazníka. Převzetí případu/ setu případů prostřednictvím webového rozhraní, zabezpečeného úložiště popř. fyzicky formou datové věty v požadovaném formátu je samozřejmostí stejně jako online přístup do našeho informačního systému a zabezpečení dat.

 

Early collection

Vymáhání a správa pohledávek ve fázi Early collection - telefonické upomínání a vymáhání pohledávek je hlavní specializací call centra; při „vymáhání“ klademe důraz na lidský přístup, pochopení situace dlužníka a poskytnutí pomoci a rady s řešením pohledávky. Využíváme nástroje:

 • upomínkový servis (SMS, e-mail, letter),
 • telefonické vymáhání.

 

Late/field collection

Vymáhání a správa pohledávek ve fázi Late/ Field collection – terénní inkasní vymáhání.

Terénní inkasní vymáhání:

 • V den převzetí případu/ setu případů probíhá lustrace klienta, zjišťování kontaktních údajů, jeho historie (komunikace, platební morálka) a případ je připraven na výjezd inkasnímu pracovníkovi.
 • Nejpozději do 48 hodin od převzetí případu je proveden výjezd a zajištěna osobní návštěva na všech adresách předaných od zadavatele, resp. v místě trvalého bydliště nebo v místě, kde se klient aktuálně zdržuje.
 • V případě dohledání předmětu financování je předmět financování zajištěn a zneprovozněn „botičkou“, což zajišťuje ideální vyjednávací pozici inkasního pracovníka ve věci doplacení dlužné částky (možnost použití „botičky“ musí být odsouhlasena od zadavatele).
 • Z kontaktní návštěvy je pořízena fotodokumentace bydliště, stavu předmětu financování a informace jsou online zaznamenány do webové aplikace KORDEX. Všechny informace z průběhu vymáhání jsou souhrnně uvedeny při uzavření řešení případu v závěrečné zprávě.
 • Inkasní pracovník je povinen:
  • prokázat se klientovi plnou mocí od zadavatele vč. ostatních dokumentů, které prokazují existenci pohledávky,
  • předat klientovi vizitku s kontaktními údaji společnosti,
  • při řešení případů u „problémového“ klienta předcházet konfliktům a informovat o tom příslušného pracovníka zadavatele,
  • vždy chránit zájmy zadavatele,
  • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při řešení případů dozvěděl.
 • Inkasní pracovník v terénu musí vystupovat tak, aby profesionálně reprezentoval zadavatele, a v žádném případě nesmí učinit nic, co by mohlo nepříznivě zasáhnout do dobré pověsti zadavatele.
 • U případů klientů, kde nebude možné dohledat předmět financování za účelem jeho odebrání nebo klient odmítne předmět financování odevzdat, zajistí inkasní pracovník ve spolupráci a po odsouhlasení s příslušným pracovníkem zadavatele, podání trestního oznámení dle požadavků zadavatele (příslušné místo podání trestního oznámení, znění trestního oznámení atd.).
 • Zajištění vozidla a jeho převoz na požadované sběrné místo dle zadaných parametrů zadavatele.
 • Provedení zabavení, kontroly nebo předání předmětu financování.
 • Zajištění sepsání a podání trestního oznámeni a následná komunikace s orgány PČR.
 • Řešení pohledávek formou splátkových kalendářů (uznání dluhu) a notářských zápisů – zajištění jejich sepsání s dlužníkem vč. správy portfolia uzavřených splátkových kalendářů.

 

Legal collection

Vymáhání a správa pohledávek ve fázi Legal collection – právní vymáhání pohledávky:

 • Zajištění žaloby prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře.
 • Zajištění provedení exekuce u neplněných exekutorských/ notářských zápisů.


KONTAKT

CALL CENTRUM KORDEX

Radniční 4
787 01 Šumperk

588 288 908
kordex@kordex.cz
Zanechte nám svoje číslo
Rádi se Vám ozveme

NAPIŠTE NÁM

Odeslané údaje ve formuláři zpracováváme a uchováváme výhradně za účelem reakce na Vaši poptávku Číst více
ESM